Camera Manager Najczęściej Zadawane Pytania

Konto CameraManager

Aby zmienić hasło, wykonaj następujące czynności:

1) Zaloguj się do portalu CameraManager.

2) Na środku ekranu zobaczysz Twój pulpit | Ustawienia konta. Kliknij na ‚Ustawienia konta‚.

3) Na stronie Ustawienia konta możesz zmienić swoje obecne hasło na wybrane przez siebie. Aby zapisać zmiany, kliknij na aktualizuj.

Korzystanie z zainstalowanej aplikacji komputerowej lub aplikacji Java online:

1) Zaloguj się do portalu CameraManager.

2) W panelu kliknij „Ustawienia Konta„, aby otworzyć swoje dane i ustawienia.

3) Wybierz z menu rozwijanego „Język„, w którym chcesz korzystać z aplikacji. Kliknij „Zapisz zmiany„.

4) Wróć do „Twojego Pulpitu Nawigacyjnego” i uruchom aplikację. Aplikacja będzie teraz wyświetlana w wybranym języku.

Korzystanie z aplikacji na smartfonie lub tablecie:

Aplikacje mobilne są automatycznie otwierane w języku ustawionym w systemie operacyjnym na danym smartfonie lub tablecie. Aby zmienić język aplikacji Cameramanager na smartfonie lub tablecie, musisz zmienić język systemu operacyjnego

Uwaga: Nieustannie ulepszamy naszą aplikację i dodajemy nowe języki. Jeśli wybrany język nie jest obsługiwany, aplikacja będzie wyświetlana w języku angielskim.

Aby zmienić ustawienia swojego konta, wykonaj następujące kroki:

1) Zaloguj się do portalu CameraManager. Podaj dane logowania i kliknij przycisk Start.

2) Na środku ekranu zobaczysz Twój pulpit | Ustawienia konta. Kliknij „Ustawienia konta„.

3) Na stronie Ustawienia konta możesz zarządzać ustawieniami konta, takimi jak hasło i adres e-mail. Aby zapisać zmiany, kliknij „Zapisz zmiany„.

Możliwe jest dodanie kilku użytkowników podrzędnych do Twojego konta. W ten sposób mogą oni zalogować się na
aplikacji desktopowej korzystając z własnych danych logownia. Superużytkownik może przypisać prawa do użytkowników podrzędnych.

Jak dodać użytkownika podrzędnego?

1. Kliknij kartę Ustawienia u góry ekranu podglądu na żywo.

2. Kliknij Użytkownicy, a następnie Dodaj nowego użytkownika.

3. Wypełnij pola i naciśnij Zapisz.

Nowy użytkownik nie posiada żadnych uprawnień i nie ma dostępu do żadnych kamer. Superużytkownik powinien to zmienić te ustawienia ręcznie.

Tak, możesz zwiększyć lub zmniejszyć poziom swojej subskrypcji bezpośrednio z pulpitu nawigacyjnego CameraManager. Jeśli dokonasz zwiększenia poziomu (łączne koszty miesięczne są wyższe), nowy plan będzie dostępny natychmiast. Data rozpoczęcia twojego zmieni się na datę zwiększenia poziomu. Jeśli obniżysz poziom (miesięczne koszty całkowite są niższe), nowy plan będzie dostępny od początku następnego okresu rozliczeniowego.

1. Zaloguj się do portalu CameraManager.

2. Na środku ekranu zobaczysz Twój pulpit | Ustawienia konta. Kliknij na ‚Ustawienia konta‚. W prawym dolnym rogu kliknij ‚Zatrzymaj konto‚.

3. Po otrzymaniu twojej rezygnacji sprawdzimy, czy wypowiedzenie zawiera się w wyznaczonym minimalnym okresie wypowiedzenia wynoszącym 30 dni przed datą zakończenia umowy. Jeśli upłynął 30-dniowy termin wypowiedzenia, zastosowana zostanie następna możliwa data zakończenia.

Radzimy samodzielne zachowywanie kopii wiadomości i wypowiedzeń e-mail z datą i godziną, dla własnego bezpieczeństwa.

Automatycznie odnowimy Twoją subskrypcję. Odnowienie nie zależy od rodzaju subskrypcji. Możesz dalej korzystać z aplikacji bez żadnych problemów.

Aplikacje Mobilne CameraManager

We offer apps for both Android and iOS. You can download the apps in the App Store and Google Play Store.

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cameramanagerlite.android
iOS: https://itunes.apple.com/nl/app/cameramanager/id494830893?mt=8.

Aplikacje mobilne są automatycznie otwierane w języku ustawionym w systemie operacyjnym smartfonu lub tabletu. Aby zmienić język aplikacji CameraManager na smartfonie lub urządzeniu mobilnym, nalezy zmienić język jego systemu operacyjnego.

Aby zresetować hasło, wykonaj poniższe kroki.

1. Po otwarciu aplikacji kliknij „Problemy z logowaniem„.
2. Wprowadź adres e-mail swojego konta, aby otrzymać wiadomość e-mail z resetowaniem hasła i kliknij „wyślij„.

Wykonaj poniższe kroki, aby dodać kamerę do aplikacji za pomocą Plug & amp; Play.

1. Otwórz aplikację na swoim urządzeniu mobilnym i zaloguj się. Jeśli masz problemy z logowaniem, wykonaj czynności opisane na stronie tutaj.
2. Kliknij ikonę menu w lewym górnym rogu.
3. Kliknij Ustawienia w menu aplikacji.
4. Pojawi się nowe okno. Kliknij Dodaj kamerę.
5. Wybierz Uruchom kreatora
6. Wybierz kamerę, którą chcesz dodać i kliknij Dodaj kamerę.
7. Sprawdź, czy wszystkie dane kamery są prawidłowe i kliknij Kontynuuj.
8. W razie potrzeby nadaj kamerze nazwę i dodaj jej lokalizację. Następnie włącz przycisk PnP (Plug & Play) i kliknij Dodaj kamerę.
9. Kamera jest teraz dodana do aplikacji. Wybierz Oglądaj na żywo, aby oglądać na żywo obrazy z kamery. Wybierz Dodaj kolejną kamerę, jeśli chcesz dodać kolejną kamerę, wybierz Zamknij kreator,
aby zamknąć kreator instalacji. Wybierz Konfiguruj połączenie bezprzewodowe, jeśli chcesz podłączyć kamerę do WiFI.

Ten problem może mieć różne przyczyny. Wypróbuj każde rozwiązanie – jeśli po wypróbowaniu rozwiązania problem nie zostanie rozwiązany, wypróbuj kolejne rozwiązanie. Kontynuuj, dopóki problem nie zostanie rozwiązany.

Upewnij się, że na urządzeniu jest zainstalowana najnowsza aktualizacja systemu Android lub iOS, i jest uruchomiona najnowsza wersja aplikacji Cameramanager.

Problem
Aplikacja żąda ponownej rejestracji za każdym razem, kiedy aplikacja została zamknięta.

Rozwiązanie 1
Uruchom ponownie urządzenie swoje urządzenie mobilne.

Apple:
Naciśnij przycisk Zablokuj i poczekaj, aż pojawi się’> przycisk do wyłączenia‚. Przesuń, aby wyłączyć urządzenie. Aby uruchomić je ponownie, podłącz kabel zasilający lub naciśnij przycisk Zablokuj, aż urządzenie się uruchomi.

Android:
Naciśnij przycisk Zablokuj i kliknij Wyłącz. Aby ponownie uruchomić urządzenie, naciśnij przycisk Zablokuj, aż urządzenie się uruchomi.

Rozwiązanie 2
Usuń i ponownie zainstaluj aplikację.

Apple:
Usuwanie:
Naciśnij ikonę Aplikacji i poczekaj, aż w lewym górnym rogu ikony wyświetli się krzyżyk. Kliknij krzyżyk i potwierdź, klikając Usuń.

Ponowna instalacja:
Przejdź do aplikacji App Store, wyszukaj „Cameramanager” i zainstaluj aplikację.

Android:
Usuwanie:
Przejdź do UstawieniaAplikacje i wybierz aplikację, którą chcesz usunąć. Następnie kliknij Odinstaluj.

Ponowna instalacja:
Przejdź do aplikacji Sklep Play, wyszukaj „Cameramanager” i zainstaluj aplikację.

Aplikacja Desktop CameraManager

Installing via cameramanager.com/dowload:

Go to www.een.com/product/cm-system-overview/. Download and open the installer. After opening the installer, follow the instructions on the screen. Versions are available for both Windows and Mac. The application is now available on your desktop.

Opening via Your Dashboard (figure 1):

1. Go to een.com. At the top-right corner, click on ‘Log in to My Cameramanager’.

2. Select ‘Launch

 1. Go to https://www.een.com.
 2. Click on “Log in to my Cameramanager” on the top right of the screen.
 3. Fill out your login details into the popup screen, click “Start”.
 4. On the Dashboard screen click on “PC” in “The downloadable” section.When using Internet Explorer: at the bottom of the screen a taskbar will pop up and ask if “you want to run or save CameramanagerWIN.exe (2.05 MB) from cameramanager.com”. Click “Run”. The installation wizard will automatically open and install the Cameramanager app. Skip step 5&6.When using Mozilla Firefox: a popup screen will open and ask if “you want to save CameramanagerWin.exe” chose to save the file.
 5. A CameramanagerWin.exe file is being downloaded, either open it from your Downloads folder (This PC / Downloads / CameramanagerWIN.exe) or when using Internet Explorer: if you clicked “Save” instead of “Run” at the previous step the installation file is located in your Downloads folder.When using Google Chrome: click on the file on the download taskbar at the bottom of your web browser.When using Mozilla Firefox: on the top right of your web browser click the arrow, and open the downloaded file by clicking it.
 6. Once you’ve opened the file, the installation wizard automatically starts and will install the Cameramanager application.
 7. Once the installation is finished, the Cameramanager application will automatically start and you can log in using your Cameramanager account.

1. Podłącz kamerę do routera. Podłącz kamerę do routera, wkładając koniec kabla Ethernet do portu LAN/Ethernet routera (ilustracja 1). Włóż drugi koniec kabla do portu LAN/Ethernet kamery.

2. Podłącz kamerę do zasilania. Podłącz kamerę do gniazdka za pomocą ładowarki kamery.

3. Zaloguj się na cameramanager.com. Jeśli jesteś już zalogowany, przejdź bezpośrednio do czwartego kroku.

4. Pobierz aplikację na swój pulpit. Aby to zrobić, wykonaj kroki opisane w tym artykule.

5. Dodaj kamerę do swojego konta, klikając przycisk ‚Dodaj nową kamerę” w lewym dolnym rogu. Pojawi się wyskakujące okno z nowo wykrytymi kamerami w Twojej sieci. Kliknij przycisk automatycznego połączenia, aby automatycznie podłączyć kamerę.

6. Po połączeniu możesz zmienić nazwę kamery oraz hasło dostępu.

7. Kliknij przycisk ‚Zakończ i rozpocznij transmisję na żywo!‚. Twoja kamera jest teraz dodana do Twojego konta.

Aby zalogować się na stronie Cameramanager, wykonaj poniższe kroki.

1. Przejdź do strony cameramanager.com. W prawym górnym rogu kliknij ‚ Zaloguj się do My Cameramanager‚.

2. Wpisz dane logowania i kliknij przycisk Uruchom.

 1. Przejdź do strony http://www.cameramanager.com
 2. Kliknij „Zaloguj się do mojego Cameramanager” w prawym górnym rogu ekranu.
 3. Wypełnij dane logowania na wyświetlonym ekranie, a następnie kliknij „Start”.
 4. Na ekranie Pulpitu kliknij „Mac” w sekcji „Do pobrania”.Podczas korzystania z Google Chrome: automatycznie pobrany zostanie plik CameramanagerMac.dmg. Kliknij pobrany plik w przeglądarce na dole ekranu lub znajdź plik w folderze „Pobrane” i otwórz go. Podczas korzystania z Mozilla Firefox: wybierz zapisanie pliku i kliknij „OK”. Na ekranie „Pobrane” kliknij dwukrotnie plik CameramanagerMac.dmg Podczas korzystania z Safari: otwórz pobrany plik z folderu „Pobrane” w Finderze lub kliknij strzałkę w prawym górnym rogu przeglądarki i kliknij dwukrotnie plik CameramanagerMac.dmg.
 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę aplikacji Cameramanager w folderze, który pojawi się i kliknij „Otwórz”. Twój Mac wyświetli komunikat „CameranagerMac Installer pochodzi od niezidentyfikowanego źródła. Czy na pewno chcesz go otworzyć”. Jeśli zmieniłeś ustawienia w „Prywatność i Bezpieczeństwo”, Twój Mac może wyświetlić inne powiadomienie. Kliknij „Otwórz”, a aplikacja Cameramanager zainstaluje się i uruchomi się automatycznie.
 6. Kliknij „Otwórz”, aby otworzyć aplikację Cameramanager.
 7. Po otwarciu pliku automatycznie uruchomi się kreator instalacji i zainstaluje aplikację Cameramanager.
 8. Po zakończeniu instalacji aplikacja Cameramanager automatycznie uruchomi się i będziesz mógł zalogować się przy użyciu konta Cameramanager.

1. Dodaj kamerę do swojego konta. 

2. Kliknij „Konfiguruj połączenie bezprzewodowe” w wyskakującym oknie kreatora instalacji.

3. Otworzy się nowe wyskakujące okno. Niektóre pola będą wstępnie wypełnione. Zmodyfikuj pola, wpisując nazwę sieci Wi-Fi (SSID), tryb komunikacji, rodzaj szyfrowania (WEP, WPA, WPA2 itp.) oraz hasło. Kliknij „Zapisz„.

4. Usuń kabel Ethernet, gdy kreator wyświetli taką informację. Kamera przełącza się teraz automatycznie na połączenie przez sieć Wi-Fi.

W Live Viewer możesz oglądać w czasie rzeczywistym nagrania z kamery.

Główny ekran Live Viewer wyświetla w lewej kolumnie przegląd kamer na twoim koncie. Pole po prawej stronie pokazuje obrazy na żywo z wybranych kamer. Aby wyświetlić kamerę, przeciągnij kamerę na środek Podglądu na Żywo. Jeśli opcja Podglądu na Żywo jest ustawiona na „Widok pojedynczy„, możesz wyświetlić jedną kamerę w podglądzie. Wybierz „Widok multi„, aby wyświetlić wiele kamer jednocześnie.

Po wybraniu kamery wyświetlane są funkcje służące do sterowania kamerą (rysunek 2). W lewym górnym rogu widoczna jest nazwa otwartej kamery, liczba klatek na sekundę, które są wyświetlane, oraz przepustowość z jakiej obecnie korzysta kamera. Możesz sterować kamerą za pomocą strzałek na ekranie: przesuwać kamerę w górę i w dół, od lewej do prawej, powiększać i pomniejszać. Po otwarciu kamery w Podglądzie na Żywo możesz także otworzyć ustawienia i zrobić migawki tego, co pokazuje kamera.

Aby zmienić ustawienia dowolnej kamery, wykonaj poniższe kroki.

1. Kliknij kartę „Ustawienia” w lewym górnym rogu aplikacji.

2. Kliknij „Kamery” i kliknij kamerę, której ustawienia chcesz zmienić.

Funkcję audio możesz ustawić wyłącznie w pobranej aplikacji komputerowej lub aplikacji Java online.

Dźwięk na żywo: możesz korzystać z funkcji audio bezpośrednio w trybie podglądu na żywo. Przeciągnij kamerę do podglądu na żywo i naciśnij prawy przycisk myszy. Pojawi się małe menu. Naciśnij przycisk audio, aby włączyć dźwięk na żywo. W tym menu możesz również zarządzać głośnością dźwięku.

Nagraj dźwięk: jeśli chcesz nagrać dźwięk, możesz zarządzać nagrywaniem w „ustawieniach kamery”. Przejdź do karty „Ustawienia” i wybierz kamerę z listy. Wybierz „Ustawienia nagrań” i zaznacz pole „Nagraj dźwięk”. Kliknij Zapisz.

Przejdź do „Ustawienia” i wybierz kamerę, której ustawienia chcesz zmienić. Przejdź do „Ustawienia nagrań”, aby zmienić typ kompresji, rozdzielczość i liczbę klatek na sekundę (FPS).

You activate the motion, sound, or infrared sensors on your camera in the installable or online Java application.

1. Go to ‘Settings’;
2. Click on ‘Cameras’ in the upper right corner;
3. Select the camera of which you would like to change the motion-, sound-, and/or infrared detection settings;
4. Go to ‘Schedule & notifications’;
5. Click with the left mouse button on the timeline at CLVR, motion detection, sound detection or infrared detection.
6. With the mouse button pressed, drag the cursor over the desired time interval. Where the timeline becomes yellow, the interval is set;
7. Click on ‘Save’

Turn off notifications for all mobile devices

To turn off notifications for all mobile devices, you need to turn off notifications in the installed computer application or the online Java application.

 • Go to ‘Settings’;
 • In the top right click on ‘Cameras’;
 • Select the camera for which you want to configure the settings for motion detection.
 • Go to ‘Scheduling and Triggering’;
 • Click with the left mouse button on the time interval at the option ‘push notification’;
 • With the mouse button pressed, drag the cursor over the time interval that you want to remove. The yellow color of the timeline will now disappear;
 • Click on ‘Save’.

Turn off notifications for a specific mobile device

If you want to turn off notifications on a specific mobile device, you need to configure the settings on the mobile device itself.

 • Open the Cameramanager app on the mobile device
 • Go the ‘Settings’;
 • Go to ‘General & notifications’;
 • At ‘How to notify you?’, click on push notification ‘off’;
 • Press ‘Save’.

Dzięki kontroli szybkości transmisji możesz łatwo ograniczyć przepustowość wykorzystywaną przez twoją kamerę. Jeśli posiadasz wiele urządzeń w swojej sieci lub po prostu nie masz dużej przepustowości, możesz ograniczyć przepustowość kamery pomiędzy ⅛ a 2 Mb/s.

Aby skorzystać z kontroli przepustowości:

 • Przejdź do „Ustawienia”
 • Wybierz kamerę, której przepustowością chcesz zarządzać
 • Przejdź do „Ustawień nagrań”
 • Pod ekranem podglądu kliknij belkę, aby ustawić maksymalną przepustowość. Wybierz od 1/8 do 2 Mb/s.

Kamery CameraManager

Kamera Camera Cloud / Panasonic K-EP104LWE & amp; Cameramanager go! / BL-VT164W może być używana zarówno przewodowo, jak i bezprzewodowo. Dodając kamerę do swojego konta, podłączasz kamerę do routera za pomocą dostarczonego kabla Ethernet. W razie potrzeby pozostaw kabel Ethernet w routerze, aby uzyskać połączenie przewodowe. Możesz również wykonać konfigurację bezprzewodową, aby korzystać z kamery poprzez połączenie bezprzewodowe.

Cameramanager 360° / Panasonic WV-SF438 działa tylko poprzez połączenie Ethernet. Cameramanager 360 ° / Panasonic WV-SF438 nie obsługuje połączenia przez Wi-Fi.

Panasonic K-EP104LWE & mp; BL-VT164W obsługuje następujące szyfrowania sieciowe:

 • Metoda WEP: 64bit / 128bit: Szyfrowanie odbywa się za pomocą 64- lub 128-bitowej metody WEP. Zdecydowanie nie zalecamy korzystania z WEP, ponieważ ta metoda szyfrowania może zostać zaatakowana w ciągu kilku minut.
 • WPA-PSK (TKIP): TKIP służy do wykonywania szyfrowania. Ponieważ TKIP aktualizuje klucz szyfrowania w określonych odstępach czasu, posiada silniejsze szyfrowanie niż WEP.
 • WPA-PSK (AES): AES służy do wykonywania szyfrowania. Ponieważ AES aktualizuje klucz szyfrowania w określonych odstępach czasu, posiada silniejsze szyfrowanie niż WEP. Ponieważ WPA-PSK (AES) przetwarza szyfrowanie na poziomie sprzętowym, może obsługiwać straty prędkości lepiej niż WPA-PSK (TKIP), ale może łączyć się tylko z urządzeniami, które go obsługują.
 • WPA-PSK (TKIP / AES): WPA-PSK (TKIP) lub WPA-PSK (AES) są wybierane automatycznie zgodnie z metodą szyfrowania używaną przez router bezprzewodowy.
 • WPA2-PSK (TKIP): ta metoda posiada silniejsze szyfrowanie niż WEP i WPA.
 • WPA2-PSK (AES): ta metoda posiada silniejsze szyfrowanie niż WEP i WPA. Ponieważ WPA2-PSK (AES) przetwarza szyfrowanie na poziomie sprzętowym, jest w stanie lepiej kontrolować straty prędkości niż WPA2-PSK (TKIP), ale może łączyć się tylko z urządzeniami, które go obsługują.
 • WPA2-PSK (TKIP/AES): WPA2-PSK (TKIP) lub WPA2-PSK (AES) są wybierane automatycznie zgodnie z metodą szyfrowania używaną przez router bezprzewodowy.
 • Tryb WPA/WPA2-mmixmode PSK: Kombinacja WPA-PSK (TKIP), lub WPA-PSK (AES) lub WPA2-PSK (TKIP) lub WPA2-PSK (AES) jest automatycznie wybierane zgodnie z używaną metodą szyfrowania przez router bezprzewodowy.
 • Brak szyfrowania: transmisja danych pomiędzy routerem bezprzewodowym a kamerą nie jest szyfrowana.
 • Domyślne: Brak szyfrowania

Jeśli chcesz, aby Twoja kamera została profesjonalnie zainstalowana, skontaktuj się z punktem sprzedaży, aby otrzymać kontakt do najbliższej firmy instalacyjnej.

Kamera Cameramanager Cloud / Panasonic K-EP104LWE & Cameramanager go! / BL-VT164W obsługuje sieci WiFi 802.11n/b/g WiFi

Poniższe kroki działają tylko po podłączeniu kamery przez połączenie przewodowe. Jeśli nie podłączyłeś kamery przez połączenie przewodowe, przejdź do pytania „Jak mogę dodać kamerę do aplikacji Cameramanager?”.

1. Przejdź do „Ustawień” aplikacji i wybierz kamerę z listy po lewej stronie;
2. Kliknij „Ustawienia bezprzewodowe”. Niektóre pola będą wstępnie wypełnione. Zmodyfikuj pola, wpisując nazwę sieci Wi-Fi (SSID), tryb komunikacji, rodzaj szyfrowania (WEP, WPA, WPA2 itp.) oraz hasło. Kliknij „Zapisz”.

4. Wyjmij kabel Ethernet, gdy aplikacja wskaże, że powinieneś to zrobić. Kamera przełączy się teraz automatycznie na połączenie przez sieć Wi-Fi.

Uwaga: jeśli identyfikator SSID lub hasło zostanie wprowadzone niepoprawnie, lampka kamery nie zmieni koloru na zielony, w minutę po usunięciu kabla LAN / Ethernet. Kiedy to nastąpi, odłącz kamerę od źródła zasilania. Ponownie podłącz kamerę za pomocą kabla LAN / Ethernet i zasilacza, a następnie ponownie wprowadź dane sieci WiFi.

Przepisy dotyczące monitoringu wideo różnią się w zależności od kraju. Zazwyczaj musisz powiadomić osoby o zastosowaniu monitoringu na danym terenie. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat lokalnych przepisów i regulacji dotyczących kamer monitoringu, skontaktuj się z lokalnymi władzami

Aby zainicjować ustawienia sieciowe (przywrócić ustawienia fabryczne), należy pozostawić kamerę podłączoną do kabla zasilania (nie ma znaczenia, czy kamera jest podłączona kablem LAN, czy nie). Następnie przytrzymaj przycisk resetowania, aż oba światła w kamerze wyłączą się. Przycisk resetowania znajduje się w lewym dolnym rogu tylnej części kamery. Teraz Twoja Cloud Camera jest zresetowana do domyślnych ustawień fabrycznych.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?

Wyślij wiadomość email do support@CameraManager.com a skontaktujemy się z Tobą jak to będzie najszybciej możliwe.

+31 (0)20 26 10 460 
Dni robocze
9:00 – 17:30 (Centralny Czas Europejski)