Eagle Eye Networks – Polityka Prywatności

*W przypadku jakichkolwiek rozbieżności lub niespójności między wersją angielską a jej polskim tłumaczeniem pierwszeństwo zawsze ma wersja angielska.

Eagle Eye Networks, Inc i Eagle Eye Networks B.V. (razem występujące jako „Eagle Eye Networks”, „nasze”, „my”, „nami” lub „nas”) szanują Twoją prywatność i zobowiązują się zachowywać poufność zgromadzonych danych osobowych. Zachęcamy Cię do zapoznania się z niniejszą Polityką Prywatności, dzięki której lepiej zrozumiesz nasze zobowiązania wobec Ciebie i Twojej prywatności oraz sposób, w jaki Ty również możesz stać się jego częścią. Eagle Eye Network będzie przetwarzać dane osobowe klienta (ten warunek został określony w umowach konsumenckich Eagle Eye Network). Dane te mogą obejmować dane osobowe, jednak tylko w takim stopni i zakresie, jaki jest niezbędny do świadczenia Usług zgodnie z Umową lub niekiedy w inny sposób przedstawiony przez Klienta.

Zasady ochrony prywatności Eagle Eye, które zostały opisane w niniejszej Polityce Prywatności, są zgodne z Systemem Transgranicznych Zasad Ochrony Prywatności APEC i Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych Unii Europejskiej (RODO).

Zakres i Twoja zgoda na wykorzystywanie Twoich danych

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy danych osobowych i innych danych gromadzonych przez Eagle Eye Network lub naszych dostawców usług. dane te są pozyskiwane od lub dotyczą: (i) odwiedzających lub użytkowników strony internetowej Eagle Eye Networkss; (ii) potencjalnych i obecnych klientów, korzystających z usług („Usługi”) informatycznych Eagle Eye Networks; (iii) użytkowników wszelkich oferowanych przez nas aplikacji mobilnych (takich jak aplikacje na iOS lub Android); (iv) dostawców usług i partnerów biznesowych; (v) osób aplikujących o pracę; oraz (vi) innych stron trzecich, z którymi wchodzimy w interakcję.

1. Jakie dane gromadzi Eagle Eye Networks i w jakim celu są one wykorzystywane?

Odnosząc się do „danych osobowych” mamy na myśli wszelkie dane, które pozwalają na Twoją identyfikację. Obejmują one wszelkie informacje lub opinie, które pozwalają w znacznym stopniu na rozpoznanie Cię. Według niektórych zasad prawnych, dane osobowe obejmują informacje, które umożliwiają identyfikację podmiotu prawnego, na przykład nazwę firmy. Więcej szczegółów na temat gromadzonych przez nas danych osobowych znajdziesz poniżej.

Możemy również gromadzić dane, które są z Tobą powiązane, ale nie pozwalają na bezpośrednią identyfikację Twojej tożsamości (tak zwane „dane nieosobowe”). Dane nieosobowe obejmują także dane, które mogłyby wpłynąć na identyfikację Twojej tożsamości ze względu na ich oryginalną formę, jednak które zostały zmodyfikowane (na przykład, poprzez agregację, anonimizację lub dezindefikację poszczególnych danych) w celu usunięcia lub ukrycia danych osobowych.

Kiedy gromadzimy Twoje dane?

 • Dane, które przekazujesz nam lub naszym dostawcom usług. Możesz udostępniać dane osobowe, gdy: (i) korzystasz ze stron internetowych Eagle Eye Networks, (ii) żądasz, kupujesz lub korzystasz z usług; (iii) komunikujesz się z Eagle Eye Networks za pomocą połączeń telefonicznych, czatu, wiadomości e-mail, formularzy internetowych, portali społecznościowych i innych sposobów komunikacji, (iv) dokonujesz subskrypcji materiałów marketingowych Eagle Eye Networks; (v) aplikujesz o pracę; (vi) bierzesz udział w naszych wydarzeniach; lub (vii) świadczysz usługi Eagle Eye Networks.
 • Dane na Twój temat, jak również na temat Twojego urządzenia, gromadzimy za pomocą środków automatycznych. Za każdym razem, gdy odwiedzasz stronę internetową Eagle Eye Networks, wyświetlasz reklamę Eagle Eye Networks na stronie internetowej należącej do osób trzecich lub czytasz marketingowe wiadomości e-mail od Eagle Eye Networks, możemy automatycznie gromadzić Twoje dane za pomocą plików cookies, beacons i innych podobnych technologii.
 • Twoje dane możemy również otrzymywać z innych źródeł. Ściśle współpracujemy ze stronami trzecimi (na przykład, partnerami biznesowymi, dostawcami usług, podwykonawcami, sieciami reklamowymi, dostawcami usług analitycznych, dostawcami danych wyszukiwanych, agencjami informacji kredytowych, usługodawcami chroniącymi przed oszustwami, partnerami oraz dystrybutorami, od których możemy otrzymywać dane na Twój temat.

Jakie rodzaje danych osobowych gromadzimy?

 • Dane kontaktowe, w tym imię i nazwisko, nazwa firmy, tytuł zawodowy, numery telefonów, numery faksów, adresy pocztowe, adresy e-mail i inne adresy, na które otrzymujesz korespondencję e-mail od lub w imieniu Eagle Eye Networks („Dane kontaktowe)”. Gdy wyrażasz zainteresowanie uzyskaniem dodatkowych informacji na temat Usług lub rejestrując się do naszych Usług, Eagle Eye Networks wymaga od Ciebie przedstawienia danych kontaktowych („Wymagane dane kontaktowe”).
 • Dane transakcyjne, w tym dane na temat wykorzystywanych usług i sposobu interakcji z nami oraz Usługami (na przykład, poprzez e-mail, portal obsługi klienta lub telefon).
 • Dane rozliczeniowe, w tym dane dotyczące sposobu płatności, takie jak imię i nazwisko oraz adres rozliczeniowy, numer karty kredytowej wraz z numerem zabezpieczającym kartę oraz data ważności karty płatniczej lub kredytowej.
 • Dodatkowe informacje, w tym roczne przychody Twojej firmy, liczbę pracowników, branżę lub podobne dane, które mogą pomóc nam lepiej dopasować nasze usługi.
 • Dane gromadzone za pomocą metod automatycznych, w tym dane, które Eagle Eye Networks pozyskuje za pomocą powszechnie używanych narzędzi gromadzących dane, takich jak pliki cookies czy beacons. Tego typu dane zawierają standardowe dane z Twojej przeglądarki internetowej (w tym rodzaj i język przeglądarki), adres Twojego protokołu internetowego („IP”) i Twoją aktywność na stronach internetowych Eagle Eye Networks (w tym przeglądane podstrony, linki, w które klikasz, liczbę wizyt, czas dostępu, ID urządzenia oraz inne unikalne dane identyfikujące, nazwę domeny, podgląd ekranu, dane dotyczące języka, nazwę urządzenia i jego model, a także system operacyjny), adres URL strony odwiedzanej przez Ciebie wcześnij i adres URL strony, na którą przechodzisz, opuszczając stronę Eagle Eye Networks, system operacyjny Twojego komputera i system operacyjny urządzenia mobilnego (jeżeli korzystasz ze strony internetowej Eagle Eye Networks za pomocą urządzenia mobilnego). Dane gromadzone za pomocą automatycznych środków obejmują również dane, które gromadzimy na Temat: Twojego korzystania z poszczególnych funkcji; sprawności naszych funkcji; kliknięć na reklamy; a także Twojego uczestnictwa w inicjatywach badawczych, takich jak ankiety na temat naszych Usług. Chociaż Eagle Eye Netowrks nie monitoruje ani nie wyświetla konkretnych danych przechowywanych przez klientów korzystających z usług, uważa za ważne mierzenie poszczególnych parametrów transferowanych danych (np. rozmiaru plików) w celu obsługi różnych funkcji, w tym monitorowania przepustowości i wykorzystania dostępnego miejsca. Eagle Eye Networks traktuje tego typu dane jako dane nieosobowe, postępując z nimi zgodnie z konkretnymi umowami zawartymi z klientami.
 • Dane wrażliwe: Nie gromadzimy ani nie przechowujemy i nie przekazujemy żadnych danych dotyczących Twojego stanu zdrowia, rasy lub pochodzenia etnicznego, poglądów politycznych, religijnych i filozoficznych oraz jakichkolwiek innych danych wrażliwych.

W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane?

O ile niniejszy regulamin lub inne umowy zawierane między nami / nasza firmą nie głosi inaczej, używamy Twoje dane wyłącznie w celu świadczenia Ci usług, z których decydujesz się korzystać.

2. Ujawnianie danych osobowych

Poza wyjątkowymi okolicznościami, o których mowa w niniejszej Polityce Prywatności lub obejmującej Cię umowie / regulaminie, gromadzone przez nas dane osobowe służą nam wyłącznie do użytku wewnętrznego. Nie będziemy udostępniać ich nikomu spoza Eagle Eye Networks, chyba że naszym autoryzowanym dostawcom usług lub w przypadku, gdy wyrazisz zgodę na ujawnienie swoich danych. Gdy będziemy musieli przekazać Twoje dane osobowe stronie trzeciej, udostępnimy je tylko w zakresie, w jakim jest to konieczne. Możemy również udostępniać Twoje dane osobowe ze względu na wymogi prawne.

Możemy bez ograniczeń ujawniać dane, które nie identyfikują żadnej osoby lub firmy (np. dane zagregowane i anonimowe). Na przykład, możemy dostarczać naszym reklamodawcom lub innym stronom trzecim raporty zawierające statystyczne i zagregowane dane na temat naszych użytkowników.

3. W jaki sposób możesz zarządzać swoimi danymi osobowymi?

 • Preferencje komunikacyjne i rezygnacja z komunikacji. Jeśli nie chcesz już otrzymywać od nas marketingowych wiadomości e-mail, kliknij na link „Anuluj subskrypcję” na dole dowolnej marketingowej wiadomości e-mail lub postępuj zgodnie z instrukcjami, o których mowa w wiadomości. Pamiętaj, że może to nie spowodować anulowania subskrypcji wszystkich innych wiadomości. Jeśli chcesz całkowicie z nich zrezygnować, skontaktuj się z nami za pomocą poniżej przedstawionych danych kontaktowych. Zauważ również, że nie możesz anulować subskrypcji wiadomości związanych z usługami. Zgodnie ze standardami branżowymi i obowiązującymi przepisami prawnymi, zastrzegamy sobie prawo do przechowywania Twoich danych osobowych przez określony czas, aby w razie potrzeby móc skontaktować się z Tobą w przyszłości.
 • Dostęp i korekta. Jeśli chcesz wiedzieć, jakie dane osobowe przechowujemy na Twój temat, a także jeśli chcesz je poprawić lub zaktualizować, a także cofnąć uprzednio wyrażoną zgodę, możesz w tym celu przesłać nam wniosek za pomocą przedstawionych poniżej danych kontaktowych. Poinformujemy Cię na temat naszej decyzji względem Twojego żądania w terminie określonym przez prawo, ale na pewno wcześniej niż w ciągu 30 dni. Zauważ, że niektóre żądania mogą podlegać określonej opłacie. Jeśli jesteś aktualnie naszym klientem, zaloguj się do odpowiedniego panelu kontrolnego Eagle Eye Network i wyślij zgłoszenie do działu pomocy technicznej. Klienci naszych klientów muszą natomiast skontaktować się bezpośrednio z naszymi klientami w celu rozpatrzenia wniosku o dostęp do danych. jeśli Eagle Eye Networks otrzyma żądanie jednego z klientów klienta o dostęp do swoich danych, powiadomi o tym klienta tak szybko, jak tylko będzie to możliwe.
 • by chronić Twoją prywatność, przed przyznaniem Ci dostępu lub wyrażeniem zgody na aktualizację, poprawę lub usunięcie Twoich danych osobowych, będziemy wymagać od Ciebie potwierdzenia Twojej tożsamości. Wszelkie zgłoszone wnioski będziemy realizować wyłącznie z uwzględnieniem Twoich danych osobowych (i nikogo innego).
 • Decyzja na temat nieudostępniania nam pewnych danych. Możesz nie udostępniać nam konkretnych danych podczas korzystania ze stron internetowych lub usług Eagle Eye Networks. Pamiętaj jednak, że często uniemożliwia to pełne korzystanie z wszystkich funkcji online i może utrudnić nam świadczenie Ci usług.

4. Bezpieczeństwo Twoich danych

Zależy nam na stosowaniu najlepszych praktyk w branży, jeśli chodzi o zapobieganie utracie, niewłaściwe użycie, zmianę, nieautoryzowany dostęp lub niepotrzebne lub niezgodne z prawem przetwarzanie gromadzonych przez nas danych. Obejmuje to między innymi szyfrowanie danych w konkretnych przypadkach, kontrolę dostępu i monitorowanie możliwych luk w zabezpieczeniach oraz ataków. Jeżeli masz taką potrzebę, skontaktuj się z nami sprawie szczegółów technicznych i dokumentacji.

5. Dzieci

Nasze strony internetowe i Usługi nie są przeznaczone lub skierowane do osób poniżej trzynastego (13) roku życia lub osób nieletnich zgodnie z lokalnym prawem lub regulacjami. Nie gromadzimy i nie utrzymujemy świadomie informacji o osobach w tym wieku. Jeżeli uważasz, że mogliśmy zgromadzić dane osobowe osób poniżej 13 roku życia lub osoby prawnie niepełnoletniej w Twoim kraju, poinformuj nas o tym.

6. Weryfikacja

Eagle Eye Networks stosuje podejście opierające się na samoocenie lub zewnętrzny przegląd zgodności w celu zapewnienia zgodności z niniejszą Polityką Prywatności. Okresowo weryfikujemy niniejszy dokument Polityki Prywatności, aby był dokładny, wszechstronny, przejrzysty, w pełni realizowany i zgodny z zasadami Tarczy Prywatności lub innymi zasadami prawnymi i regulacjami. Każdego roku Eagle Eye Networks przeprowadza proces weryfikacji, aby zapewnić przestrzeganie wszelkich odpowiednich praktyk w zakresie ochrony prywatności. W tym celu realizowane są odpowiednie szkolenia dla pracowników, jak również wdrażane są wewnętrzne procedury mające na celu okresową ocenę zgodności.

7. Dane klienta – dane osobowe klientów naszych klientów

Nasi klienci korzystają z naszych usług w celu hostowania, transmisji lub przetwarzania danych na naszych systemach hostingowych, które mogą obejmować Twoje dane osobowe („Dane klienta)”. W takich sytuacjach to nasi klienci, a nie my, decydują o powodach, ze względu na które dane klienta są gromadzone i w inny sposób przetwarzane. Eagle Eye Network nie przegląda, udostępnia, rozpowszechnia ani odwołuje się do tego typu danych klienta, z wyjątkiem przypadków określonych w umowie zawartej z klientem lub sytuacji wymaganych przez prawo. Żadnego z postanowień niniejszej Polityki Prywatności nie należy interpretować w celu zmiany konkretnych warunków dotyczących Usług. Nasi klienci pozostają odpowiedzialni za dane osobowe, które gromadzą i przetwarzają. Ich obowiązkiem jest dostosować się do obowiązujących zasad prawnych z zakresu ochrony danych.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, w jaki sposób dane klienta są używane i chronione, a także szczegółów o tym, w jaki sposób uzyskać do nich dostęp lub poprawić je, zmienić lub usunąć, sprawdź politykę prywatności odpowiedniego klienta Eagle Eye Network, do którego mogłeś przesłać swoje dane osobowe. Jeżeli otrzymamy zgłoszenie dotyczące usunięcia Twoich danych osobowych, poinformujemy o tym naszego klienta w możliwie jak najkrótszym czasie.

Eagle Eye Networks świadczy usługi swoim klientom. Nie mamy bezpośredniego związku z osobami, których dane osobowe są przetwarzane przez naszych klientów. Jeżeli jesteś klientem jednego z naszych klientów i nie chcesz, aby jeden z naszych klientów dłużej kontaktował się z Tobą, skontaktuj się z klientem, z którym jesteś bezpośrednio związany.

8. Oświadczenie o zgodności z RODO

Eagle Eye Networks działa zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych Unii Europejskiej (RODO). Tego samego wymagamy od wszystkich naszych pracowników, kontraktorów i innych zewnętrznych dostawców, którzy wchodzą w kontakt z Twoimi danymi osobowymi.

Aby mieć pewność, że dane z terytorium Unii Europejskiej są traktowane uważanie i zgodnie z RODO, transferujemy je tylko i wyłącznie do krajów, które są w stanie zagwarantować odpowiedni poziom ochrony prywatności. W celu realizacji transferu danych z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych korzystamy z międzynarodowych umów dotyczących transferu danych, które zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską.

9. Zapytania lub skargi

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub chcesz zgłosić skargę na temat niniejszej Polityki Prywatności lub naszych praktyk gromadzenia danych, skontaktuj się z nami pod adresem e-mail sales@een.com lub napisz do nas pod adres pocztowy: General Counsel, Eagle Eye Networks 4611 Bee Caves Rd, Ste 200 Austin, TX 78746.

W przypadku nierozwiązanego problemu z zakresu prywatności lub wykorzystywania danych, którego nie wyjaśniliśmy w zadowalający Cię sposób, skontaktuj się (bezpłatnie) z naszym niezależnym usługodawcą z zakresu rozstrzygania sporów, będącym stroną trzecią na terytorium Stanów Zjednoczonych. Możesz zrobić to poprzez formularz: https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

10. Zmiany

Nasza działalność nieustannie się zmienia, więc nasza Polityka Prywatności również od czasu do czasu może ulec zmianie. Sekcja „Ostatnia aktualizacja” na dole tej strony informuje o tym, kiedy dokonano ostatnich zmian w zakresie treści niniejszej Polityki Prywatności. Zalecamy regularne sprawdzanie stron internetowych Eagle Eye Networks w celu zapoznawania się z ostatnimi zmianami.

Jeżeli któreś ze zmian w istotny sposób może wpłynąć na prywatność Twoich danych osobowych, poinformujemy Cię o tym poprzez powiadomienie na tej stronie lub wiadomość e-mail (wysłaną na adres e-mail przypisany do Twojego konta). Opublikujemy zmiany w Polityce Prywatności przed datą ich wejścia w życie, określając rozsądny termin na zgłoszenie przez Ciebie sprzeciwu wobec nich (który możesz wyrazić, zaprzestając korzystania z naszych Usług).

Ostatnia aktualizacja:

W zastosowaniu July 1, 2018. Ostatnie poprawki July 1, 2018